TALLER

El primer pas en la producció del sant és la creació del model original. En el passat, el taller disposava d'una sala només per als escultors, que esculpien en fang o talla els models que els demanaven.

Avui, el que se sol fer és modificacions sobre els models ja existents. Així, s'aprofiten imatges antigues per fer-ne de noves, canviant només els atributs, fragments o colors. A més, es disposa d'un servei extern per fer nous models en talla de fusta./p>

 

MODEL

Del model original se'n treu un primer motllo, que serà la base per a fer la reproducció en sèrie.

Aquests motllos van subjectats per un contramotllo que anomenem xarpa.

Les xarpes es fan amb pasta, arpillera i fustes que serveixen de reforç. Normalment, es fan 2 xarpes i 2 motllos per a cada imatge, que representen el negatiu de la cara i l'esquena de la figura (veure dibuix).

L'art cristià

A més, si la imatge presenta fragments complicats, aquests s'emmotllen apart i després s'afegeixen. Per exemple, si una figura té el braç alçat, que sobresurt de la resta de la imatge, el que se sol fer és emmotllar el braç com una peça apart i després s'enganxa a la imatge.

Sobre la xarpa es fa un altre motllo de gelatina, que és el que servirà per reproduir la imatge. El que es fa és reproduir el motllo amb un material de gelatina que permeti crear figures en sèrie. Per cada motllo es poden fer de 3 o 9 figures i després s'ha de tornar a fer el motllo de gelatina.

El material que es fa servir és gelatina industrial. La gelatina s'escalfa al bany maria, es decanta en el motllo i es deixa refredar, fins que es solidifica, quedant com un plàstic tou. La gelatina sobrant es recicla i per tant podem parlar d'un procés respectuós amb els conceptes mediambientals.

L'art cristià

 

EMMOLLATGE

Un cop s'ha obtingut el motllo de gelatina, el següent pas és emmotllar la imatge en pasta cartró fusta. Per tant, el que es fa és recobrir el motllo de gelatina amb aquesta pasta, sense emplenar-ho massa per evitar pes excessiu. Una vegada la primera capa s'ha assecat se'n donarà una segona barrejada amb arpillera i les imatges grans es reforçaran amb daus de fusta. A continuació posarem pasta a tot el voltant de les dues parts del motllo i procedirem al seu tancament.

L'art cristià

Quan la pasta està prou seca, es treu del motllo de gelatina i s'obté la imatge sense polir, doncs es veuen les juntes de les 2 cares i en molts casos, falta encara posar els fragments que s'han emmotllat separadament. Es fa servir la mateixa gelatina tant per fer els motllos com la imatge.

L'art cristià

 

RETOC

La imatge de pasta cartró fusta s'ha de polir i acabar. Això es fa a la sala del retoc, on els operaris afinen els seus contorns i li posen els ulls de vidre i els fragments que necessita.

En aquesta sala hi ha el treball més desagraït de tot el procés ja que una imatge es revisarà deu vegades i sempre s'hi trobarà algun defecte. Aquesta tasca no es veu quan està acabada, però és molt important. Perquè es facin una idea, la meitat aproximadament dels 35 treballadors està en aquesta secció. Les eines que s'utilitzen són bàsicament: Paper de vidre, gúbies i pasta.

 

PINTURA

El procés de pintura és manual. Abans però, a totes les imatges s'hi dóna una primera capa amb aerògraf que impermeabilitza la figura i permet donar més mobilitat al pinzell. Aquest procés rep el nom d'encarnat.

Les pintures que es fan servir són generalment a l'oli (amb aiguarràs) i en alguns colors o models concrets també s'utilitzen pintures plàstiques.

Es completa el procés de decoració de la imatge segons la classe, s'hi afegeixen els atributs (bastons, vares, ...), la corona i ja es pot lliurar al client.

 

LIGNE MODERNE

Linia moderna

Són materials prèviament provats, la resistència i duresa dels quals permeten l'exposició de les estàtues a l'exterior.

Les estàtues fetes amb aquests materials es produeixen a partir de 60 cm sense aurèola i no porten ulls de vidre.

Els materials i acabats són els següents:

Resina

Composició del material: resina de polièster amb carbonat de calci.
Acabat: bany electrolític d'aliatge de coure i altres metalls i acabat amb pàtina de bronze 
Les estàtues poden tenir entre 60 i 120 cm.

Fibra de vidre

Aquest material suporta perfectament la intempèrie. Les estàtues que s'hi poden realitzar tenen entre 60 i 200 cm i no porten aurèola ni ulls de vidre.
Composició del material: resina de polièster gelcoat i fibres de reforç.

acabat: pintura, esmalt mat a l'aigua no tòxic de gran duresa i resistència.

Fibra de vidre naturalFibra de vidre naturalFibra de vidre decoració cimentFibra de vidre decoració ciment
MarbreMarbreFibra de vidre decoració pedraFibra de vidre decoració pedra
Resina bany de bronzeResina bany de bronze
 

TALLA DE FUSTA

Aquesta linia vol ser un homenatge als grans escultors que han col·laborat amb la nostra empresa al llarg d'aquests més de 125 anys (Llimona, Blay, Devesa, Ache, Trayte i tants d'altres).

Amb aquesta linia oferim la possibilitat de realitzar en fusta tallada qualsevol dels nostres models superiors a 60 cm, decorats sense aurèola ni ulls de vidre.

La característica més important d'aquestes escultures és la importància donada a la feina de talla i la poca intervenció de la màquina.

La decoració pot ser en tres decoracions diferents:

  • Fusta natural
  • Antiga en colors per transparències
  • Extra enguixada amb or i cisellada